Trening Słuchowy Johansena

5.03.2022 r. Gdańsk „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
7 grudnia, 2017
Ocena skuteczności treningu metodą Johansena
7 lipca, 2023
5.03.2022 r. Gdańsk „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
7 grudnia, 2017
Ocena skuteczności treningu metodą Johansena
7 lipca, 2023

Celem Indywidualnej Stymulacji Słuchowej Johansena (IAS) jest poprawa przetwarzania bodźców słuchowych. Terapia skierowana jest do osób wykazujących trudności w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS to metoda, która odbywa się w warunkach domowych.


Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena w sposób szczególny kierowana jest do
osób:

 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi,
 • z opóźnieniami i zaburzeniami rozwoju mowy,
 • mających trudności z rozumieniem polecań,
 • które mają problemy z zapamiętywaniem instrukcji,
 • z dysleksją,
 • nadwrażliwych na dźwięki,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z ASD,
 • z ADHD,
 • z dyspraksją,
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym.

  Korzyści programu Johansen IAS:
 • poprawa artykulacji,
 • lepszy rozwój mowy,
 • lepsze rozumienie,
 • wsparcie komunikacji,
 • lepsze rozumienie mowy,
 • lepsza koncentracja i uwaga,
 • wsparcie uczenia się, pisania i czytania,
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • wsparcie motoryki ciała.


Przedwczesny poród, czynniki okołoporodowe takie jak niedotlenienie, częste infekcje i zapalenia ucha środkowego, wysiękowe zapalenie ucha, powiększone migdały mogą być przyczyną trudności z centralnym przetwarzaniem słuchowym. Trening słuchowy Johansena jest doskonałym wsparciem dla tej grupy dzieci.


Chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie Johansena?
Twoje dziecko jest nadwrażliwe na dźwięki?
Chcesz zapisać dziecko na trening Jonansena?


Zapraszamy do kontaktu.


Warning: Undefined array key 0 in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_copylinkIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 275

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_mastodonIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 277

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_riaIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 278

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inhaIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 279

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inha_display" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 347
Facebook
Instagram