Właściciel, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor książek „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, "Boję się owoców"; autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach (dzielnicarodzica.pl, egodziecka.pl, integracjasensoryczna.info), jak również w Magazynie Together.

Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” z siedzibą w Gdańsku i Warszawie.

www.szkolaterapiikarmienia.pl

Autor szkoleń „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”, „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej”, „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”. Współautor szkolenia „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym”

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu terapii logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia magisterskie – pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Gdański – studia licencjackie – wczesna edukacja i logopedia

Kursy

 • Wczesna diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt
 • Niemowlak u logopedy
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • MFT 9-99 sTArs - Miofunkacjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Zaburzenia odżywiania u niemowląt i małych dzieci. Karmienie FST- Sussane Renk
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem ruchowym 
 • Praca z rodzicami niejadków intensywny trening Jo Cormack
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
 • VBMAPP Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Regulatory funkcji- nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy - lek. stom. Monika Ośko
 • A sensory MotorApproach to Apraxia os Speech and Related Motor Speech Disorders - Renee Roy-Hill, M.S., CCC-SLP
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci- wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie
 • Treatment of Picky and Problem Eaters Using Food Chaining Therapy
 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zachowań autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Ayres Sensory Integration Fidelity Measure
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Terapia logopedycznego małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i strategie terapeutyczne- Lindsay Hardy
 • Solving the Puzzle of Autism:Using Tactile Therapy Techniques (Puzzle autyzmu: stosowanie dotykowych technik terapeutycznych) Monica Purdy, M.A., CCC-SLP
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Trudności z jedzeniem dzieci z zaburzeniami rozwoju- trening jedzenia
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Everything You Need to Know about a Baby’s Mouth for Good Feeding, Speech, and Mouth Development – Diane Bahr, MS. CCC-SLP
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne” Tracy M. Stackhouse
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego- warsztaty neurologopedyczne moduł II
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders (Ester de Ru)
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- warsztaty neurologopedyczne moduł I
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg S. Rosenfeld-Johnson
 • Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Konferencja logopedyczna  Wczesna interwencja logopedyczna- Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi, jeden cel
 • Torowanie traktu ustno-twarzowego
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Autorski program łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1 i 2
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne prowadzone przez Lori L. Overland, M. S. CCC-SLP, C/NDT (Feeding Therapy: A sensory-motor approach)
 • Karmienie piersią
 • Karmienie dzieci z MPD
 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie- dysfagia dziecięca- badanie-ocena-interwencja wg metody NDT Bobath (Dore Blom)
 • Stymulacja mechanizmów lewopólkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Terapia neurobiologiczna
 • Zaburzenia połykania
 • Niedokształcenie mowy-afazja rozwojowa
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka,wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Kurs na Doradcę Noszenia ClauWi®
 • Zaburzenia karmienia u dzieci – zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym
 • Specyfika wspierania dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Integracja sensoryczna stopien I i II
 • Terapia ręki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Kurs instruktorski Masaż Shantali Special Care
 • Dziecięcy Masaż Shantala
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji stopień I
 • Integracja sensoryczna stopień I – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia ręki
 • Neurosensometryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych
 • Neurosensomotoryczna integracja motoryki pierwotnej i jej wpływ na rozwój języka i mowy
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy
 • Konferencja szkoleniowa – Narodziny w aspekcie triady (matka-dziecko-ojciec) oraz rozwoju psychomatycznego dziecka
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ADHD
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem stopień I
 • Metoda dobrego startu
 • Dysleksja rozwojowa (teoria, diagnoza i terapia)
 • Metoda Knillów

Współpracuję z magazynem Together - rodzinna strona Trójmiasta, pełnię funkcję eksperta w serwisach NaszeDziecko.net.pl, ilekarze.pl oraz osesek.pl

Facebook
Instagram