Właściciel, logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta karmienia, jedyny w Polsce terapeuta metody SOS Approach to Feeding, międzynarodowy instruktor Metody Butejki, terapeuta miofunkcjonalny (AOMT), terapeuta GOPEX,  terapeuta Empathy Dolls®, terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, doradca noszenia ClauWi®, autor książek „Barwy Świata”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, „Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej”, "Boję się owoców"; autor artykułów ukazujących się na ogólnopolskich portalach (dzielnicarodzica.pl, egodziecka.pl, integracjasensoryczna.info), jak również w Magazynie Together, Food Forum i Wychowanie w przedszkolu. Współautor książek dla dzieci "Przy wspólnym stole"i "Natka Pietruszka" oraz książek dla specjalistów i rodziców "O rozwoju Mouthing- czyli polskie dzieci mogą wkładać rączki do buzi", "Neofobia pokarmowa- jak ją rozgryźć?", "Trudności w karmieniu niemowląt i małych dzieci czyli jedzenie to nie bułka z masłem".

Członek Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Polskiego Towarzystwa Terapii Miofunkcjonalnej oraz Międzynarodowego Towarzystwa Sapere Method

Współzałożyciel Szkoły Terapii Karmienia „Od pestki do ogryzka” z siedzibą w Gdańsku i Warszawie oraz Wydawnictwa Pestka i Ogryzek.

www.szkolaterapiikarmienia.pl

Autor szkoleń „Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym”, "Awersje pokarmowe u dzieci", „Nadwrażliwość dotykowa w sferze orofacjalnej”, "Neofobia i ARFID podobieństwa i różnice", „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”. Współautor szkolenia „Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym” oraz "Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka ©"

 

Wystąpienia na konferencjach:

 • "Neofobia pokarmowa- jak ją rozgryźć" Konferencja Problematyka karmienia i jedzenia u dzieci - praktyczne podejście interdyscyplinarne", grudzień 2022 r.
 • "Jak prowadzić terapię małego dziecka z trudnościami w zakresie przyjmowania pokarmów?" Konferencja Terapeutów SI Małe dziecko do 6 r.ż. w gabinecie  terapeuty SI, październik 2022 r.
 • "Responsywne karmienie- co najczęściej martwi rodzica?" Ogólnopolska Konferencja Ostrożnie-Dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czerwiec 2022 r.
 • "Aspiracja cichy powód trudności w karmieniu" Ogólnopolska Konferencja "Dysfagia bez tajemnic", maj 2022 r.
 • "Trudności z przyjmowaniem pokarmów u dzieci z ASD", Konferencja Instytut Mikroekologii, marzec 2022 r. 
 • "Neofobia pokarmowa czy może już ARFID?" Konferencja Alaantkoweblw, wrzesień 2021 r. 
 • "Terapia karmienia dzieci 3+ czy to ma sens?" Konferencja Żywienie dzieci i młodzieży w praktyce, Szkoła na widelcu, marzec 2021 r. 
 • "Nadwrażliwość dotykowa i jej konsekwencje u dzieci urodzonych przedwcześnie" Fundacja Medycyny Prenatalnej, luty 2021 r. 
 • "Mouthing- czym jest i jak się rozwija" III Konferencja Specjaliści 0-6 Praktycy Praktykom, kwiecień 2021 r.
 • "Ostrożnie z radami! czyli dziecko z awersją pokarmową" II Konferencja Specjaliści 0-6 Praktycy Praktykom, październik 2020 r. 

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe z zakresu terapii logopedycznej
 • Uniwersytet Gdański – studia magisterskie – pedagogika ogólna
 • Uniwersytet Gdański – studia licencjackie – wczesna edukacja i logopedia
 
 

Kursy

 • Jak leczyć dzieci, żeby rosły zdrowo? dr Marisa Santos
 • Najpierw zapytaj o zgodę- zlęknione niejadki, niespokojne posiłki, moduł rozwijający- Marsha Dunn Klein OTR/L, M.ED., FAOTA
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii /podejście praktyczne/
 • The Get Permission Approach- Marsha Dunn Klein, Heraklion, Grecja
 • Trauma oczami dziecka, Somatic Experiencing w pracy z dziećmi - Maggie Kline
 • 18 Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Kierowania Wzrostem Twarzy-Ortotropii                                     "Ortodontyczne leczenie wczesne- szerokie drogi oddechowe, piękna twarz, stabilna okluzja"
 • Najpierw zapytaj o zgodę- zlęknione niejadki, niespokojne posiłki. (The Gen Permission Approach to Anxious Eaters and Anxious Mealtimes)- Marsha Dunn Klein OTR/L, M.ED., FAOTA
 • Podstawy wspierania laktacji- ssanie, fizjologia, postępowanie. Podejście oparte na dowodach naukowych- Catherine Watson Genna BS, IBCLC
 • Postępowanie pozabiegowe po zabiegu frenulotomii i frenulektomii w technice uwalniania mięśniowego
 • Wyzwania wokół integracji sensorycznej- międzynarodowy kongres integracji sensorycznej
 • ARFID Seminar- Latest Evidence- base in the Diagnosis and Management of ARFID
 • Asymetria u niemowląt
 • Introduction to Orofacial Myofunctional Therapy Course AOMT
 • Certyfikowany kurs instruktora metody Butejki (Buteyko), Patrick McKeown
 • Wsparcie i konsultacje laktacyjne mam wcześniaków, Ariela Levy
 • ARFID: An introduction to diagnosis and management University of Winchester, BDA
 • Videofluoroskopowa ocena połykania u dzieci-perspektywa logopedy
 • Żywienie przez sondę i gastrostomię - porażka czy szansa na lepszą terapię karmienia?
 • Responsive Feeding Therapy Conference 2020r.
 • Międzynarodowa konferencja Feeding First Conference
 • Children with Gastresophageal Reflux- Advanced Workshops SOS Approach to Feeding
 • Gold Learning Online Tongue-Tie Symposium 2020
 • Normalizing a hyper-responsive gag reflex in children
 • Niemowlak u logopedy II Miobobo skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt- podejście praktyczne
 • Co ma serce do języka?
 • Terapia zaburzeń połykania i odżywiania. Leczenie żywieniowe pacjentów z SMA- żywienie doustne i żywienie enteralne
 • Diagnostyka trudności z jedzeniem i połykaniem oraz ocena odżywienia stanu pacjenta z SMA
 • Dysfagia: Od połykania do trawienia i wydalania. Zarządanie funkcjami jelit.
 • Autism and eating challenges. Understanding and supporting autistic children. Dr Gillian Harris & dr Elizabeth Shea, Londyn 2020
 • 7th International Pediatric Feeding Disorder Conference
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym
 • Rozwój funkcji karmienia - zaburzenia i leczenie: Podstawy responsywnego karmienia. Jenny McGlothlin MS, CCC-SLP, CLC
 • When Children won't eat: Picky eaters versus problem Feeders Londyn 2019
 • Szkolenie na temat ARFID i neofobii pokarmowej z Gillian Harris i Sarah Mason
 • International Conference on children's eating behaviour Birmingham 2019
 • Ankyloglossia u noworodków i niemowląt. Diagnoza i terapia
 • Interdyscyplinarne leczenie wad zgryzu, artykulacji, narządu ruchu
  i postawy ciała
 • Terapia zaburzeń obszaru ustno-twarzowego, jedzenia, picia w wieku dziecięcym - MET Susanne Renk
 • Dysfagia dziecięca - problemy z karmieniem małych dzieci (analiza, ocena, interwencja terapeutyczna) Dore Blom
 • Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat
 • Wczesna diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt
 • Niemowlak u logopedy
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • MFT 9-99 sTArs - Miofunkacjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Zaburzenia odżywiania u niemowląt i małych dzieci. Karmienie FST- Sussane Renk
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem ruchowym 
 • Praca z rodzicami niejadków intensywny trening Jo Cormack
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
 • VBMAPP Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Regulatory funkcji- nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy - lek. stom. Monika Ośko
 • A sensory MotorApproach to Apraxia os Speech and Related Motor Speech Disorders - Renee Roy-Hill, M.S., CCC-SLP
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia mięśniowego
 • Nadwrażliwość słuchowa i szumy uszne u dzieci- wpływ na trudności w uczeniu się i funkcjonowanie
 • Treatment of Picky and Problem Eaters Using Food Chaining Therapy
 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zachowań autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Ayres Sensory Integration Fidelity Measure
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Terapia logopedycznego małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Zaburzenia jedzenia u dzieci
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i strategie terapeutyczne- Lindsay Hardy
 • Solving the Puzzle of Autism:Using Tactile Therapy Techniques (Puzzle autyzmu: stosowanie dotykowych technik terapeutycznych) Monica Purdy, M.A., CCC-SLP
 • Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem
 • Trudności z jedzeniem dzieci z zaburzeniami rozwoju- trening jedzenia
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Everything You Need to Know about a Baby’s Mouth for Good Feeding, Speech, and Mouth Development – Diane Bahr, MS. CCC-SLP
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS „Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania człowieka - ujęcie interdyscyplinarne” Tracy M. Stackhouse
 • Wczesne zaburzenia funkcji oralnych (pokarmowych, oddechowych i fonacyjnych) u noworodków i niemowląt z grupy ryzyka obciążenia ciążowo – porodowego- warsztaty neurologopedyczne moduł II
 • Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial disorders (Ester de Ru)
 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii- warsztaty neurologopedyczne moduł I
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia i produkcji mowy wg S. Rosenfeld-Johnson
 • Diagnostyka miofunkcjonalna wg A. Kittel
 • Konferencja logopedyczna  Wczesna interwencja logopedyczna- Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi, jeden cel
 • Torowanie traktu ustno-twarzowego
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Autorski program łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1 i 2
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania dzieci z deficytami rozwoju do 12 roku życia, w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEP-R
 • Terapia karmienia: ujęcie sensoryczno-motoryczne prowadzone przez Lori L. Overland, M. S. CCC-SLP, C/NDT (Feeding Therapy: A sensory-motor approach)
 • Karmienie piersią
 • Karmienie dzieci z MPD
 • Problemy żywieniowe w dzieciństwie- dysfagia dziecięca- badanie-ocena-interwencja wg metody NDT Bobath (Dore Blom)
 • Stymulacja mechanizmów lewopólkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Terapia neurobiologiczna
 • Zaburzenia połykania
 • Niedokształcenie mowy-afazja rozwojowa
 • Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka,wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 • Kurs na Doradcę Noszenia ClauWi®
 • Zaburzenia karmienia u dzieci – zespołowe postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym
 • Specyfika wspierania dzieci urodzonych przedwcześnie w praktyce logopedy i rehabilitanta
 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się
 • Diagnoza i terapia dysfagii
 • Integracja sensoryczna stopien I i II
 • Terapia ręki
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Kurs instruktorski Masaż Shantali Special Care
 • Dziecięcy Masaż Shantala
 • MAKATON Program Rozwoju Komunikacji stopień I
 • Integracja sensoryczna stopień I – Neurofizjologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej
 • Terapia ręki
 • Neurosensometryczna integracja schematów odruchów narodzin i poporodowych
 • Neurosensomotoryczna integracja motoryki pierwotnej i jej wpływ na rozwój języka i mowy
 • Neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy
 • Konferencja szkoleniowa – Narodziny w aspekcie triady (matka-dziecko-ojciec) oraz rozwoju psychomatycznego dziecka
 • Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa
 • Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o ADHD
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem stopień I
 • Metoda dobrego startu
 • Dysleksja rozwojowa (teoria, diagnoza i terapia)
 • Metoda Knillów

Współpracuję z magazynem Together - rodzinna strona Trójmiasta, pełnię funkcję eksperta w serwisach NaszeDziecko.net.pl, ilekarze.pl oraz osesek.pl