Magdalena Żebrowska

Logopeda, psycholog, terapeuta

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański- studia II stopnia logopedia ze specjalnością neurologopedia
 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie: Psychologia
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie: Logopedia

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie
 • Masaż logopedyczny (z elementami technik fizjoterapeutycznych i osteopatycznych)
 • Praca z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Terapia Neurobiologiczna
 • Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pozytywna Dyscyplina
 • SMURF
 • Mutyzm Wybiórczy