Aleksandra Wrześniewska

Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta Empathy Dolls®

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie – wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie – praca socjalna
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie- wczesna edukacja z logopedią
 

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii /podejście praktyczne/
 • ASD pierwsze spotkania terapeutyczne z dzieckiem
 • Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat
 • Niemowlak u logopedy
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • MFT 9-99 sTArs - Miofunkacjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
 • Diagnoza i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt-nowe podejście

 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego. Afazja dziecięca, niedokształcenie mowy pochodzenia
  korowego (o typie afazji), alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy uwarunkowanymi
  korowo

 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia
  mięśniowego

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?

 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym

 • Metoda Dobrego Startu (część praktyczna)

 • Zabawy z przytupem

 • Być dobrym terapeutą

 • Terapii Ręki (I i II stopień) organizowanym przez Mazurskie Centrum Szkoleń

 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem

 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy

 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy

 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno-motorycznym

 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej

 • Podstawy wiedzy o neurorozwoju

 • Nadmierne ślinienie się- techniki terapeutyczne

 • Integracja sensoryczna w terapii dzieci z autyzmem

 • Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z autyzmem

 • Konferencja naukowa „Wieczne dziecko” poświęcona problemom dzieci z FAS i FASD

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom

 • Trzystopniowy kurs dotyczący terapii behawioralnej

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym

 • Problemy karmienia i ich usprawnianie u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

 • Konferencja „Na drodze ku samodzielności. Tworzenie warunków rozwoju i systemu wsparcia dla
  dzieci z zespołem Aspergera i ich rodzin”

 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci- aspekt logopedyczny

 • „Bańki? Piórka? Wiatraczki? Nie! Ciekawe zabawy oddechowe z dziećmi i młodzieżą”

 • Masaż twarzy z elementami drenażu limfatycznego

 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniami autystycznymi

 • Podstawy wspierania osoby głuchoniewidomej

 • Zasady współpracy nauczycieli i rodziców

 • Szkolenie dla trenerów Praw Człowieka Amnesty International

 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych

 • Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży