Maria Faściszewska

Dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UKW, pracownik PPP7 w Gdańsku, neurologopeda, filolog polski i
rosyjski, autorka książek z zakresu terapii logopedycznej: Cienie logopedyczne; Różnicowanie fonemowe
głosek ś, s, sz, Wesołe minki tygryska, Sokole oko. Zainteresowania terapeutyczne i naukowe dotyczą
szczególnie profilaktyki, diagnozy i terapii jąkania u dzieci i młodzieży oraz kwestii zaburzeń.

Wykształcenie

  • 2014 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (Praca: Niepłynność
    mówienia w tekstach dialogowych i narracyjnych osób jąkających się)
  • 2008- UG, Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
  • 2005 – UG, Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu

Kursy

  • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”

  •  Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty –

    wprowadzenie prowadzony przez Jane Harley.

  • Dwujęzyczni uczniowie z różnymi zaburzeniami językowymi- oceny i strategie interwencji

    logopedycznej prowadzone przez prof. Henriette W. Langdon

  • Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez dr. K. Węsierską

  • Diagnozowanie jąkania u dzieci przedszkolnych prowadzone przez dr. K. Węsierską i B. Jeziorczak

  • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka prowadzone przez Petera Schneidera

  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prowadzone przez mgr K. Sedivy

  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji prowadzone przez mgr K. Sedivy

  • Terapia neurobiologiczna prowadzone przez prof. J Cieszyńską

  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych  prowadzone  przez dr m. Korendo

  • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia prowadzone przez dr K. Węsierską

     

  • Dialog i narracja prowadzone przez mgr D. Szubstarską i mgr B. Bednarską

     

  • Giełkot  – teoria, diagnoza i terapia prowadzone przez Mannon Abbink-Spruit

     

  • Kurs elementarny System Języka Migowego prowadzony przez PZG w Gdańsku

     

  • Diagnoza i terapia jąkania stopień II prowadzone przez pana dr. M. Chęćka

     

  • Certyfikowany trener metody Learning Language and Loving It przez The Henen Centre

  • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie  prowadzone przez dr J.

    Panasiuk

  • III stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi  i  młodzieżą z autyzmem

    organizowane przez IWRS

  • Diagnoza i terapia jąkania stopień I prowadzone przez pana dr. M. Chęćka

  • Szkolenie „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu” I

    stopień

  • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej;

  • Uczestnictwo w realizacji programu Rodzinnej terapii jąkania prowadzonej przez mgr H. Waszczuk;

  • Kurs Istota i terapia jąkania prowadzony przez dr K. Szamburskiego;

Facebook
Instagram