Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie - wczesna interwencja logopedyczna
 • Uniwersytet Gdański - studia licencjackie – logopedia

Kursy

 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. 1 wg Metody Swietłany Masgutowej
 • Terapia ręki stopień I i II
 • Wczesna terapia logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r.ż.
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
 • Trzystopniowe szkolenie z zakresu teorii, diagnozy i terapii integracji sensorycznej wg Ayres prowadzone przez ASI- Ayres Sensory Integration
Facebook
Instagram