Logopeda wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Wykształcenie

  • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie - wczesna interwencja logopedyczna
  • Uniwersytet Gdański - studia licencjackie – logopedia

Kursy

  • Guguhopla od zabawy do mówienia
  • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
  • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych cz. 1 wg Metody Swietłany Masgutowej
  • Terapia ręki stopień I i II
  • Wczesna terapia logopedyczna. Zaburzenia mowy i funkcji pokarmowych, diagnoza oraz terapia logopedyczna małego dziecka od 0 do 4 r.ż.
  • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
  • Trzystopniowe szkolenie z zakresu teorii, diagnozy i terapii integracji sensorycznej wg Ayres prowadzone przez ASI- Ayres Sensory Integration
Facebook
Instagram