Terapeutka Integracji Sensorycznej, psycholog

Wykształcenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie- studia magisterskie- psychologia

Kursy

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia
  mięśniowego
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż.
  Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania Baterii diagnozy funkcji poznawczych
  PU-1
 • Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera)- edukacja i wychowanie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych
 • Szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne stopień I
 • Jak prowadzić szkolenia
 • Arteterapia drogą do rozwoju
 • Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne- o uwalnianiu emocji w profilaktyce muzycznej
 • Szkolenie ze znajomości teoretycznych podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności
  posługiwania się metodą Rorschacha i testem rysunku projekcyjnego
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Facebook
Instagram