Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog
Członek Stowarzyszenia Integracji Sensomotorycznej SISM.

Wykształcenie

 • Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdyni studia podyplomowe; oligofrenopedagogika

Kursy

 • Zachowania problemowe dzieci i młodzieży
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia
  mięśniowego
 • Makaton poziom III rozszerzony
 • Edukacja uczniów z głębokim upośledzeniem umysłowym
 • Czego uczyć uczni z z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?- diagnoza możliwości poznawczych
 • Warsztat- kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze
  spektrum autyzmu
 • Konferencja metodyczna „Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego”
 • Praca z dzieckiem z ADHD
 • 3- stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Neurorozwojowe badania diagnostyczne
 • Wykorzystanie metody P. Dennisona w terapii pedagogicznej- doświadczenia w pracy
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą?
Facebook
Instagram