Terapeutka Integracji Sensorycznej, nauczyciel w klasie integracyjnej, pedagog, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Podyplomowe Studium Socjoterapii
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie   - studia magisterskie-  pedagogika  nauczania
  początkowego
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna – studia licencjackie – pedagogika opiekuńczo –
  wychowawcza

Kursy

 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej I° i II°
 • Metoda  Ruchu  Rozwijającego  Weroniki Sherborne
 • Kontakt, komunikacja i zabawa, jako podstawa pracy terapeutycznej z małym dzieckiem ze spektrum
  autyzm
 • Terapia ręki
 • Terapia przez sztukę
 • ADHD – symptomy i terapia
 • Poznawczo – behawioralna terapia dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 • Uczeń z Zespołem  Aspergera
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Spójrz inaczej
 • Mediacje konfliktów z udziałem dzieci
 • Pomoc dziecku doświadczającemu przemocy
 • Biblioterapia nie tylko w bibliotece
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy
 • Teatr dla życia- od instruktora do rezysera
 • Tańce integracyjne
Facebook
Instagram