Agnieszka Borowska-Kociemba

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeuta Empathy Dolls®, autor książek „Karty dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”, „Kręć się, biegaj, baw się z nami. Zestaw kart do terapii
integracji sensorycznej”,”Dzieciaki naśladują zwierzaki- zestaw kart do terapii integracji sensorycznej” .

Wykształcenie

 • Studia Podyplomowe ,WSSE w Warszawie – Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci
  z dysfunkcjami
 • Studia magisterskie, Uniwersytet Zielonogórski – Rewalidacja osób chorych
 • Studia licencjackie, DSWE TEB we Wrocławiu – Oligofrenopedagogika

Kursy

 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Dyzartria wyzwaniem dla logopedy
 • VBMAPP Ocena umiejętności i planowanie terapii
 • Mikrobiota jelitowa czy przyczyn zaburzeń autystycznych możemy szukać w jelitach?
 • Pielęgnacja neurorozwojowa i rozwój dziecka w 1 roku życia z uwzględnieniem zaburzeń napięcia
  mięśniowego
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne
  strategie terapeutyczne
 • Ayres Sensory Integration Fidelity Measure
 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym
 • Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem
 • Karmienie terapeutyczne Human Touch feeding disorders – kurs podstawowy
 • Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls®- for learning, playing and therapy
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbalno-tonalnej
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u dzieci w wieku przedszkolnym- diagnoza i
  strategie terapeutyczne- Lindsay Hardy
 • Narzędzie M-CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Integracja sensoryczna w rozwoju niemowląt i dzieci (Susanne Smith Roley)
 • Pomysły terapeutyczne na terapię i usprawnianie zmysłów dziecka z głęboką wieloraką
  niepełnosprawnością
 • Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym
 • Autorski program łagodnej stymulacji rozwoju noworodków i niemowląt CCCC-SKS
 • Zabawa inspirująca rozwój część 1
 • Kinezjolgia edukacyjna II°
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
  głębokim
 • Planowanie terapii uczniów z upośledzeniem umysłowym
 • Umiejętności wychowawcze
 • Uczenie zachowań społecznych dzieci z autyzmem
 • Uczenie zachowań werbalnych dzieci z autyzmem
 • Jestem – Czuję – Dotykam – Porozumiewam się”
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem II°
 • Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Makaton szkolenie zawansowanie
 • Makaton zabawy
 • Trudny rodzic w szkole –jak zamienić walkę we współpracę
 • Terapia Ręki II°
 • PECS I°
Facebook
Instagram