Terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, trenerka profilaktyki pogryzień, dogoterapeutka

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański, studia magisterskie- pedagogika niepełnosprawności
 • Uniwersytet Gdański, studia licencjackie- pedagogika- edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z
  terapią indywidualną

Kursy

 • ASD pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
 • "Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych"
 • „Relacja bez kar i nagród” – warsztaty z Agnieszką Stein
 • „Pies w edukacji” – warsztaty Fundacji „Pies i Staś”
 • Trener profilaktyki pogryzień – kurs Fundacji „Pies dla Stasia”
 • „Podstawy felinoterapii” – kurs Fundacji „Razem Łatwiej”
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – szkolenie prowadzone przez Gorat
 • Seminarium „TTouch dla psów i kotów” z udziałem Sarah Fisher
 • Konferencja „Trening doskonały – różnice w kształtowaniu zachowań psów określonych ras” z udziałem
  Niny Bodarenko
 • Udział w obozie szkoleniowo-rekreacyjnym dla psów i przewodników zorganizowanym przez szkoły
  KynoPark oraz Psiok
 • Kurs integracji sensorycznej II stopnia „Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”
  prowadzone w ramach projektu pt.: „Pomorski rehabilitant XXI w.”
 • Organizacja i udział w XI Konferencji dotyczącej Nauczania i Wychowania Integracyjnego w SP nr 44 w
  Gdańsku
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu – część praktyczna organizowany przez Polskie
  Towarzystwo Dysleksji
 • Kurs doskonalący Metoda Dobrego Startu – część teoretyczna organizowany przez Polskie
  Towarzystwo Dysleksji
 • Udział w szkoleniu „Jakie terapie dla osób z autyzmem są rekomendowane, a jakie nie, i dlaczego?”
  prowadzonym przez dr Monikę Suchowierską
 • Konferencja szkoleniowa „Na drodze ku samodzielności” dotycząca tworzenia warunków rozwoju i
  wsparcia osób z zespołem Aspergera oraz ich rodzin organizowana przez „POMOST”
 • IV Sympozjum Naukowe „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem” wykłady oraz warsztaty organizowane
  przez Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Kurs „Podstawy terapii z udziałem psa” organizowany przez Fundację Dogtor
 • Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem organizowane przez
  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • Warsztaty pt.: „Wspomaganie uczniów z autyzmem i zaburzeniami rozwoju w klasie integracyjnej”
  organizowane przez Ośrodek Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku
 • Szkolenie „Zespół Aspergera – psychologiczne i pedagogiczne wyzwania i dylematy” prowadzone
  przez dr Agnieszkę Rynkiewicz
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej „Neurofizjologiczne podstawy procesów
  integracji sensorycznej”
 • Szkolenie „Sprawniej Żyć Razem”
 • Warsztaty języka migowego organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
  „Integrum”
 • Kurs wychowawcy kolonijnego organizowany przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Facebook
Instagram