Maria Faściszewska

Dr, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UKW, pracownik PPP7 w Gdańsku, neurologopeda, filolog polski i
rosyjski, autorka książek z zakresu terapii logopedycznej: Cienie logopedyczne; Różnicowanie fonemowe
głosek ś, s, sz, Wesołe minki tygryska, Sokole oko. Zainteresowania terapeutyczne i naukowe dotyczą
szczególnie profilaktyki, diagnozy i terapii jąkania u dzieci i młodzieży oraz kwestii zaburzeń.

Wykształcenie

 • 2014 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa (Praca: Niepłynność
  mówienia w tekstach dialogowych i narracyjnych osób jąkających się)
 • 2008- UG, Podyplomowe Studium Neurologopedyczne
 • 2005 – UG, Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu

Kursy

 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”

 •  Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty –

  wprowadzenie prowadzony przez Jane Harley.

 • Dwujęzyczni uczniowie z różnymi zaburzeniami językowymi- oceny i strategie interwencji

  logopedycznej prowadzone przez prof. Henriette W. Langdon

 • Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym prowadzone przez dr. K. Węsierską

 • Diagnozowanie jąkania u dzieci przedszkolnych prowadzone przez dr. K. Węsierską i B. Jeziorczak

 • Mini-KIDS – terapia jąkania małego dziecka prowadzone przez Petera Schneidera

 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania prowadzone przez mgr K. Sedivy

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji prowadzone przez mgr K. Sedivy

 • Terapia neurobiologiczna prowadzone przez prof. J Cieszyńską

 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych  prowadzone  przez dr m. Korendo

 • Jąkanie wczesnodziecięce – profilaktyka, diagnoza, terapia prowadzone przez dr K. Węsierską

   

 • Dialog i narracja prowadzone przez mgr D. Szubstarską i mgr B. Bednarską

   

 • Giełkot  – teoria, diagnoza i terapia prowadzone przez Mannon Abbink-Spruit

   

 • Kurs elementarny System Języka Migowego prowadzony przez PZG w Gdańsku

   

 • Diagnoza i terapia jąkania stopień II prowadzone przez pana dr. M. Chęćka

   

 • Certyfikowany trener metody Learning Language and Loving It przez The Henen Centre

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie  prowadzone przez dr J.

  Panasiuk

 • III stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej w pracy z dziećmi  i  młodzieżą z autyzmem

  organizowane przez IWRS

 • Diagnoza i terapia jąkania stopień I prowadzone przez pana dr. M. Chęćka

 • Szkolenie „Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu” I

  stopień

 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej;

 • Uczestnictwo w realizacji programu Rodzinnej terapii jąkania prowadzonej przez mgr H. Waszczuk;

 • Kurs Istota i terapia jąkania prowadzony przez dr K. Szamburskiego;

Facebook
Instagram