Neurologopeda

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie-Neurologopedia
 • Uniwersytet Gdański- studia licencjackie- Logopedia

Kursy

 • Stymulacja Traktu Ustno-Twarzowego
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym
 • Trudności w karmieniu i jedzeniu. Diagnoza i elementy terapii karmienia wg standardu Szkoły Terapii Karmienia "Od Pestki Do Ogryzka"
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Strategie postępowania w przypadku trudności w przyjmowaniu pokarmu
 • Niemowlak u logopedy
 • Nauka mowy przełykowej- praktycznie
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0.-12. miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
 • Dysfagia - zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych
 • Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt
 • Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej
 • Terapia ręki I i II stopień
Facebook
Instagram