Terapeutka Integracji Sensorycznej, pedagog, oligofrenopedagog,

Provider JIAS 

Wykształcenie

 • Ateneum Wyższa Szkoła w Gdańsku – studia podyplomowe- Integracja Sensoryczna (PSTIS)
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna   - studia mpodyplomowe-  Oligofrenopedagogika
 • Akademia Pomorska w Słupsku –studia magisterskie- Pedagogika- praca socjalna z resocjalizacją
   

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • Odczytywanie badań słuchu dla psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów
 • Kurs Metody Johansena IAS
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego  i/lub nadwrażliwością słuchową
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka
 • Rozkminianie zaburzeń SI- jak obserwować dzieci?
 • Trudności w przetwarzaniu bodźców sensorycznych u osób z autystycznym spektrum zaburzeń
 • Dziecko z mutyzmem wybiórczym w terapii logopedycznej
 • Nadwrażliwość słuchowa, APD, SPD a treningi słuchowe
 • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Terapia ręki
 • Ocena Modulacji Sensorycznej
 • Trener Metod Relaksacyjnych dla Dzieci
 • Ocena gotowości małego dziecka do funkcji jedzenia w ujęciu sensomotorycznym
 • ASD pierwsze spotkania terapeutyczne z małym dzieckiem
 • Dwustopniowy kurs z zakresu Integracji Sensorycznej
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym i Problemem Przemocy
 • Metody Integracyjne w Pracy z Grupą
 • Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej - diagnoza, metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki