Neurologopeda, nauczycielka emisji głosu, muzyk

Wykształcenie

 • Conservatorium van Amsterdam, wokalistyka jazzowy (emisja głosu, podstawy
  muzykoterapii)
 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie- neurologopedia

Kursy

 • Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 

 • Bezpieczny Maluch

 • Podstawy muzykoterapii (Conservatorium van Amsterdam)

 • Terapia przez sztukę (Conservatorium van Amsterdam)

 • Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia uprawniającego do badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT)

 • Badanie neurologiczne oraz neuropsychologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN

 • Metody i strategie terapeutyczne w mutyzmie wybiórczym 

 • Relacja bez kar i nagród 

 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne

 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne

Facebook
Instagram