28.02.2020 r. Warszawa”Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”

26.04.2020 r. Wrocław „Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne”
7 września, 2017
18.01.2020 Toruń „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
12 września, 2017

28.02.2020 r. Warszawa”Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”

Godziny zajęć: 9-15 (8h dydaktycznych)

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, terapeuci, wszyscy zainteresowani

Koszt szkolenia: 380 zł

Cel szkolenia: Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii.

Program szkolenia:

 1. Posiłek – doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty
 2. Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię.
 3. Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje
 4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
 5. Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną
 6. Trudności pokarmowe – pierwsze sygnały
 7. Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych
 8. Sensoryczna awersja pokarmowa – sygnały alarmowe
 9. Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
 10. Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
 11. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- sygnały alarmowe
 12. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- charakterystyka
 13. Diagnoza – podejście interdyscyplinarne
 14. Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym – interwencja, terapia
 15. Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym – interwencja, terapia
 16. Charakterystyka programu STEP + Food Chaining
 17. Zasady rozszerzania diety
 18. Interdyscyplinarne podejście do terapii
 19. Dyskusja/Pytania

Adres szkolenia: Warszawa

Zapisy i informacje: renata@sensuum.pl
Facebook
Instagram