05.03.2022 r. Gdańsk „Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”

09.03.2022 r. Online „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
7 września, 2017
8.02.2022 Online”Oswajanie jako niezwykle ważny element terapii karmienia”
12 września, 2017
09.03.2022 r. Online „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”
7 września, 2017
8.02.2022 Online”Oswajanie jako niezwykle ważny element terapii karmienia”
12 września, 2017

Godziny zajęć: 9-15 (8h dydaktycznych)

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, terapeuci, wszyscy zainteresowani

Cel szkolenia: Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii.

Program szkolenia:

 1. Posiłek – doświadczenia płynące z przyjmowania pokarmów, fundamenty
 2. Kim jest niejadek? Niejadek niejedno ma imię.
 3. Wybiórczość pokarmowa- definicja, konsekwencje
 4. Oznaki świadczące o tym, że dziecko może mieć problem z jedzeniem i nie jest zwykłym niejadkiem
 5. Związek między doświadczeniami zdobywanymi w trakcie posiłków a integracją sensoryczną
 6. Trudności pokarmowe – pierwsze sygnały
 7. Komponenty wybiórczości pokarmowej ze szczególnym uwzględnieniem czynników sensoryczno-motorycznych
 8. Sensoryczna awersja pokarmowa – sygnały alarmowe
 9. Sensoryczna awersja pokarmowa – charakterystyka
 10. Sekwencje sensoryczno-motorycznego rozwoju w aspekcie funkcji pokarmowych
 11. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- sygnały alarmowe
 12. Wybiórczość pokarmowa w ujęciu motorycznym- charakterystyka
 13. Diagnoza – podejście interdyscyplinarne
 14. Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensorycznym – interwencja, terapia
 15. Wybiórczość pokarmowa o podłożu motorycznym – interwencja, terapia
 16. Charakterystyka programu STEP + Food Chaining
 17. Zasady rozszerzania diety
 18. Interdyscyplinarne podejście do terapii
 19. Dyskusja/Pytania

Adres szkolenia: Gdańsk

Organizator Instytut Edukacji Logopedycznej


Warning: Undefined array key 0 in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 1025