09.11.2019 Poznań „Nadwrażliwość dotykowa wnętrza jamy ustnej u dzieci”

18.01.2020 Toruń „Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”
12 września, 2017
19.01.2020r. Toruń „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne.”
5 listopada, 2017

09.11.2019 Poznań „Nadwrażliwość dotykowa wnętrza jamy ustnej u dzieci”

 

 

Program szkolenia:
– Objawy nadwrażliwości dotykowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery oralnej
– Konsekwencje nadwrażliwości na dotyk w sferze orofacjalnej
– Przyczyny nadwrażliwości na dotyk
– Metody pracy, terapia
– Prezentacja pomocy dydaktycznych
– Wizyta u stomatologa – jak się przygotować
– Modyfikacja środowiska
– Najczęściej popełniane błędy
– W jaki sposób rozpoznać nadwrażliwość dotykową?
– Studium przypadku-część warsztatowa
– Omówienie pacjentów, propozycje terapii
– Podsumowanie/Dyskusja

 

Zapisy u organizatora Mega Szkolenia Poznań

Facebook
Instagram