Maja Kędzior

Logopeda

Wykształcenie

 • Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Wrocławskim
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (specjalność: pedagogika opiekuńcza)

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia- podejście autorskie
 • Badanie logopedyczne dzieci w wieku 2-8 lat
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Logorytmika- ruch, słuch, słowo
 • KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r.ż.
  Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Narzędzie M-CHAT- R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
 • Nadmierne ślinienie się-techniki terapeutyczne
 • Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej
 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji
  językowej cz.1
 • Opóźniony rozwój mowy – prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapii
 • Podstawy ortodoncji dla logopedów.Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych
  zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce
 • Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci
 • Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
 • Szkolenie z zakresu pomagania osobom w kryzysie psychologicznym
 • Trening interpersonalny
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców