Aleksandra Mikołajewska

Psycholog, terapeuta

Wykształcenie

 • Uniwersytet Gdański - studia podyplomowe- Organizacja Pomocy Społecznej
 • Uniwersytet Gdański- studia magisterskie- Psychologia
 

Kursy

 • Neofobia pokarmowa i ARFID- podobieństwa i różnice
 • Rozwój psychoseksualny dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
 • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
 • Praca z ciałem i techniki terapii zabawą w obniżaniu napięcia i regulacji wysoko wrażliwych dzieci
 • Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Responsywne podejście do karmienia i jedzenia
 • Wprowadzenie do empatycznej komunikacji oparte na NVC
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym- I Etap
 • Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m. ż.
 • Komunikacja Alternatywna i wspomagająca MAKATON I i II stopnia
 • Rozwijanie mowy u dzieci z zaburzeniem autystycznym
 •  Diagnoza autyzmu i zaburzeń pokrewnych- IWRD
 • Szkolenie- „Tworzenie projektów w programie młodzież w działaniu”
 •  Szkolenie Trener Odysei Umysłu
 • Szkolenie –Wspomaganie rozwoju dzieci wg programu integracji odruchów INPP
 •  III-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem-SPOA
 • Ukończona ścieżka specjalizacyjna – Psychologia Dzieci i Młodzieży na UG
 • Szkolenie „Mobbing się nie opłaca” – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe