Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej

Objawy nadwrażliwości dotykowej w obrębie wnętrza jamy ustnej (nadwrażliwość oralna)
2 października, 2023
Zaburzenia integracji sensorycznej
10 października, 2023
Objawy nadwrażliwości dotykowej w obrębie wnętrza jamy ustnej (nadwrażliwość oralna)
2 października, 2023
Zaburzenia integracji sensorycznej
10 października, 2023

Przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej:

Chociaż nie zawsze jesteśmy w stanie określić faktyczną przyczynę zaburzeń integracji sensorycznej, zdaniem naukowców możemy wyróżnić kilka grup potencjalnych czynników przyczyniających się do rozwinięcia tego właśnie zaburzenia.

Czynniki okołoporodowe: przebieg ciąży i porodu, waga urodzeniowa, stres matki, to tylko przykładowe czynniki z tej grupy mogące przyczyniać się do zaburzeń integracji sensorycznej.

Czynniki genetyczne: niektóre wstępne badania wykazały, że zaburzenia integracji sensorycznej mogą być dziedziczne. Potwierdzają to również nasze osobiste obserwacje. W trakcie przeprowadzanych przez nas diagnoz dosyć często okazuje się, że rodzice przejawiają takie same trudności, jak ich dzieci lub że diagnozowane zaburzenia występują również u rodzeństwa.

Czynniki środowiskowe: brak odpowiedniej stymulacji na poszczególnych etapach rozwojowych, deprywacja sensoryczna.

Czynniki szkodliwe: wszelkie toksyny (alkohol, używki, ale też leki) spożywane przez matkę w trakcie ciąży mogą przyczynić się do zaburzenia procesów sensorycznych. Doskonałym przykładem mogą być tutaj dzieci z FAS, u których zaburzenia integracji sensorycznej występują dosyć często.

W grupie ryzyka rozwinięcia się zaburzeń SI wyróżniamy dzieci z ASD, dzieci przedwcześnie urodzone, dzieci przewlekle chore, dzieci z opóźnieniami w rozwoju psychomotorycznym oraz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

Na podstawie danych Sensory Processing Disorder Foundation co najmniej 1 na 20 dzieci wykazuje zaburzenia integracji sensorycznej.

W naszej placówce zajmujemy się diagnostyką oraz terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego.


Warning: Undefined array key 0 in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 962

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_copylinkIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 275

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_mastodonIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 277

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_riaIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 278

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inhaIcon_order" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 279

Warning: Undefined array key "sfsi_plus_inha_display" in /home/lapasion/domains/centrumlogop.pl/public_html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 347
Facebook
Instagram