parallax background

Warunki
uczestnictwa

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty zaliczki za szkolenie w wysokości 100 zł ( w terminie 3 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego).

Wpłaty dokonujemy przelewem na konto:
08 1140 2004 0000 3702 4789 3270

Centrum Terapii LOGOP Marta Baj-Lieder
ul. Raciborskiego 1A/2
80-215 Gdańsk

W tytule prosimy wpisać:
Wpisowe + nazwa szkolenia

Resztę opłaty wnosimy na 30 dni przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia:

- na ponad 30 przed szkoleniem zwracamy całość zaliczki,

- na 30 i mniej dni przed szkoleniem zwracamy 50 % wniesionej opłaty,

- w przypadku braku informacji o rezygnacji ze szkolenia lub zgłoszenie nieobecności na 5 i mniej dni przed szkoleniem- nie zwracamy wpłat.

Rezygnacji ze szkolenia należy dokonać w formie pisemnej na adres email marta-baj@wp.pl

Ceny szkoleń obejmują: koszt organizacji, wynagrodzenie dla Prowadzącego, Certyfikaty, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Brak wpłaty zaliczki oznacza skreślenie z listy uczestników.

Wysłanie poniższego zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu.

Formularz
zgłoszeniowy

  Zbliżające się szkolenia stacjonarne

  7 września, 2017

  05.03.2022 r. Gdańsk „Wybiorczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym”

  Godziny zajęć: 9-15 (8h dydaktycznych) Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, psycholodzy, terapeuci, wszyscy zainteresowani Cel szkolenia: Zapoznanie z problemem wybiórczości pokarmowej oraz sposobami diagnozy i metodami terapii. Program […]
  7 września, 2017

  09.04.2022r. online „Wybiórczość pokarmowa u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”.

  Opis: Szkolenie porusza tematykę wybiórczości pokarmowej o podłożu sensorycznym. W trakcie szkolenia poruszone zostaną również kwestie responsywnego modelu karmienia, który jest jednym z fundamentów pracy. Dodatkowo na […]

  Zbliżające się szkolenia wyjazdowe

  2 października, 2023

  Objawy nadwrażliwości dotykowej w obrębie wnętrza jamy ustnej (nadwrażliwość oralna)

  Kiedy objawy nadwrażliwości dotykowej występują wewnątrz jamy ustnej mówimy o nadwrażliwości oralnej lub nadwrażliwości śluzówek. Poniżej przedstawiamy przykładowe objawy nadwrażliwości dotykowej w obrębie jamyustnej: • Częste […]