parallax background

Dla kogo jest terapia integracji sensorycznej?

Metoda integracji sensorycznej ma szerokie zastosowanie, jest wykorzystywana w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jednak coraz częściej na terapię trafiają coraz młodsze dzieci. Terapia integracji sensorycznej jest dla

osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, jednak biorąc pod uwagę szczególne potrzeby rozwojowe i terapeutyczne, jest wykorzystywana jako metoda wspomagająca u dzieci:

 • z ADHD / ADD
 • z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • z autyzmem
 • z zespołem Downa
 • z zespołem FAS
 • z niepełnosprawnością intelektualną
 • z wszelkimi dysfunkcjami rozwojowymi

Jakie są objawy zaburzeń integracji sensorycznej?

 • Trudności w nauce
 • Problemy z koncentracją
 • Przedłużająca się wada wymowy
 • Obniżone napięcie mięśniowe
 • Problemy z wykonywaniem czynności samoobsługowych (ubieranie się)
 • Preferowane aktywności statyczne, pozycje siedzące
 • Problemy z utrzymaniem równowagi
 • Obniżona koordynacja ruchowa, świadomość ciała
 • Niższe zdolności w zakresie czynności manualnych
 • Potyka się zarówno prawą jak i lewą ręką
 • Jest niezdarne, potyka się i przewraca
 • Trudności z percepcją słuchową
 • Niskie poczucie wartości
 • Problemy emocjonalne
 • Opóźniony rozwój ruchowy
 • Obniżony lub podwyższony poziom aktywności
 • Problemy z podejmowaniem decyzji
 • Źle reaguje na zmiany w rozkładzie dnia
 • Gwałtowanie reaguje na różne zdarzenia i sytuacje
 • Źle toleruje pewne faktury, materiały, ubrania
 • Nie lubi obcinania paznokci, czesania
 • Źle reaguje na hałas, pewne dźwięki
 • Wykazuje niechęć do bycia dotykanym
 • Ma chorobę lokomocyjną
 • W trakcie jedzenia lub mycia zębów ma często odruch wymiotny
 • Źle sypia

Zadzwoń i zarezerwuj termin wizyty

tel.+48 504 634 813