parallax background

W Logop pomagamy umiejętnie, łącząc doświadczenie specjalistów i terapeutów różnych dziedzin.


logop_ikona_02

Terapia integracji sensorycznej

Terapia, której celem jest poprawa przetwarzania sensorycznego. Realizacja terapii jest możliwa na podstawie diagnozy, którą powinno posiadać dziecko.
logop_ikona_03

Terapia logopedyczna

Zadaniem terapii logopedycznej jest między innymi wsparcie komunikacji, kształtowanie prawidłowych czynności mowy, jak również korekcja nieprawidłowej artykulacji.
logop_ikona_04

Terapia karmienia

Terapia przeznaczona dla dzieci mających problemy ze ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem, poborem pokarmu z łyżeczki i piciem z kubka otwartego.
logop_ikona_05

Terapia wybiórczości pokarmowej

Terapia dla dzieci prezentujących trwały, negatywny wzorzec odmowy jedzenia. Terapię prowadzimy w ujęciu sensoryczno-motorycznym.

logop_ikona_06

Terapia ręki

Celem terapii jest usprawnianie motoryki małej, jednak praca bardzo często odbywa się w oparciu o funkcjonowanie całego organizmu.
logop_ikona_07

Terapia neofobii pokarmowej i ARFID

Celem terapii jest niwelowanie lęku przed jedzeniem, oswajanie pokarmów i rozszerzanie repertuaru pokarmowego dziecka.
logop_ikona_08

Terapia nadmiernego ślinienia się

Terapia przeznaczona dla dzieci, które mimo swojego wieku, nadal prezentują nadmierne ślinienie się o różnorodnym podłożu.
logop_ikona_09

Wczesna interwencja logopedyczna

Wsparcie rozwoju dziecka w pierwszych trzech latach życia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju mowy.

logop_ikona_10

Niemowlęcy masaż Shantala

Niemowlęcy masaż Shantala zwany również Dotykiem Miłości, to taktylna stymulacja mająca na celu między innymi regulację snu dziecka, jego wyciszenie i uspokojenie oraz poprawę świadomości ciała. Masaż niemowlęcia pomaga również pogłębiać relację i więź z dzieckiem.
logop_ikona_11

Diagnoza logopedyczna

Postępowanie badawcze mające na celu rozpoznanie problemu i dostosowanie do niego odpowiednich działań terapeutycznych. Zajmujemy się diagnozą dzieci w każdym wieku.
logop_ikona_12

Diagnoza SI

Proces diagnostyczny składający się z kilku spotkań. Diagnozę i terapię przeprowadzają certyfikowani terapeuci integracji sensorycznej.
logop_ikona_13

Ocena rozwoju psychoruchowego KORP

Badanie pomaga określić aktualny etap rozwojowy dziecka oraz jego ewentualne dysharmonie i opóźnienia.

logop_ikona_16

Trening słuchowy FORBRAIN®

Trening słuchowo-głosowy wykorzystywany jako urozmaicenie terapii logopedycznej oraz terapii integracji sensorycznej.
logop_ikona_14

Terapia pedagogiczna

Terapia dla dzieci, które wykazują specyficzne trudności w nauce.
logop_ikona_15

Konsultacje psychologiczne

Spotkanie przeznaczone dla rodziców, których niepokoi rozwój i funkcjonowanie dziecka.
logop_ikona_01

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia odbywają się po wcześniejszej konsultacji psychologicznej i są dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta.
parallax background

Oferujemy również specjalistyczne warsztaty i szkolenia


parallax background

 

Prowadzimy Szkołę Terapii Karmienia
„Od pestki do ogryzka”


To projekt, który zrodził się z pomysłu terapeutek – logopedek wczesnej interwencji na co dzień pracujących z małymi dziećmi. Będziemy zajmować się i promować to wszystko, co wiąże się z terapeutycznym karmieniem uwzględniając globalny (w tym sensomotoryczny) rozwój dziecka.

Terapeutyczne karmienie to pozycja ciała, postawa, napięcie mięśniowe, oddech, połykanie; to faktura przyjmowanego pokarmu, jego konsystencja i zapach. To czucie pokarmu i sposób jego podawania – odpowiednio dobrane akcesoria z uwzględnieniem i zachowaniem ich właściwych parametrów. Szkoła Terapii Karmienia to współpraca z terapeutami z USA. To szerzenie wiedzy z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej. To szkolenia. To fachowa literatura oraz globalne spojrzenie na dziecko.

Zadzwoń i zarezerwuj termin wizyty

tel.+48 504 634 813